Skip to content

Naast een totaalpakket van structureel beheer van vastgoed biedt Annaburgh haar klanten ook een- of meermalig support en raadgeving bij al hun vastgoedvraagstukken. Denk hierbij aan verhuurmanagement tot meer-jaren-onderhoudsplanning en van administratie tot huurincassering. Hiermee geeft zij haar klanten de gelegenheid om hun vastgoedaanbod op professionele wijze te beheren waarbij zelf de regie kan worden houden. Zij biedt deze adviesdienstverlening aan onder andere patrimoniumbeheerders, projectontwikkelaars, vereniging van eigenaren (VVE) en woningcoöperaties.

Annaburgh verleent advies op de volgende vlakken teneinde het patrimonium op de juiste wijze te kunnen beheren:

verhuuradvies;
onderhoudsmanagement;
fiscaal en successie advies;
optimalisatie bedrijfsstructuur.

Advies
Back To Top