Skip to content

Het totale vastgoed moet technisch in staat worden gehouden op het niveau dat is afgesproken met de opdrachtgever. Hierbij is een onderscheid te maken tussen regulier en structureel bouwkundig beheer.

Regulier onderhoud

Onder het dagelijkse beheer van het vastgoedpatrimonium wordt regulier onderhoud verstaan. Denk hierbij aan het dagelijks beheer zoals reparatieverzoeken, onderhoud volgens contract en schades.

Annaburgh zal steeds namens de eigenaar zorgdragen voor het herstellen van alle defecten die voor rekening komen van de verhuurder c.q. eigenaar. Daarnaast worden alle technische installaties steeds in bedrijfsklare toestand gehouden, middels preventief onderhoud en controle.

Door onze jarenlange persoonlijke ervaring werken wij met de beste onderhouds- en servicebedrijven samen.

Technisch bouwkundig beheer

Structurele bouwkundige beheer

Het tweede gebied ziet vooral op het structurele bouwkundige beheer, het in stand houden van het patrimonium, in de door de eigenaar gewenste staat. Annaburgh stelt hiertoe meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) op in het programma O-Prognose. Middels deze onderhoudssoftware en steekproeven op locatie kan een technische conditie van het patrimonium bepaald worden. Op basis van deze analyse wordt de status van het vastgoed vastgesteld en welke bouwelementen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Aan de hand hiervan kan Annaburgh een passend strategisch vastgoedbeleid uitwerken voor haar klanten. De rapportage hierover wordt gedetailleerd onderbouwd met uittrekstaten en kostennormen met kostencalculaties.

Back To Top