Skip to content

Middels het management informatie systeem voor vastgoedbeheer, ImmoAssist, bewaakt Annaburgh de financiële situatie van de vastgoedportefeuilles van haar klanten. Volledig digitaal ondersteund zorgt Annaburgh voor het opvolgen van het innen van de huurgelden en servicekosten. Wanneer nodig worden betalingsherinneringen verstuurd en wordt als volgende stap in overleg met de eigenaar en huurder een betalingsovereenkomst op maat uitgewerkt en opgevolgd.

Onder financieel beheer behoort vanzelfsprekend ook het controleren van inkomende facturen en het betalen ervan. Jaarlijks herziet Annaburgh de indexaties van huurgelden. In overleg met de eigenaar worden prijsopgaven aangevraagd en afspraken met leveranciers gemaakt. We streven ernaar met onze werkmethoden naar nul opleverpunten en geen budgetoverschrijding.

Financieel beheer
Back To Top