Skip to content

Rendementsbeheer is gericht op het optimaliseren van het financiële resultaat van het vastgoedpatrimonium.

Annaburgh adviseert haar klanten als professioneel rentmeester over de verschillende rendementsaspecten van haar vastgoedportefeuille. Vanzelfsprekend dragen administratief, financieel en technisch beheer allen bij aan het totale rendement. Wat het rendement zal zijn van het vastgoed, wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de volgende directe en indirecte factoren:

– het directe huurrendement (administratief en financieel beheer);
– het behouden van de waarde van het beheerde patrimonium (regulier onderhoud en bouwkundig beheer);
– het op termijn aanpassen en opwaarderen van de staat van het vastgoed door het inventariseren, uitwerken, plannen, uitvoeren en opvolgen van de nodige investeringen in het vastgoed (structurele bouwkundige beheer);
– het verkopen van delen van het patrimonium en het vinden van nieuwe interessante en lucratieve vastgoedposities waardoor (financiële) meerwaarde voor klanten wordt gerealiseerd.

Rendementsbeheer
Back To Top